Supranatural

Apakah Anda Tahu Ayat yang Membuat Jin Takut?, Inilah Ayat Berikut dan Cara Membacanya.

Gemariau.com | Jumat, 01 April 2016 - 23:48:20 WIB | dibaca: 3918 pembaca

Berita Terkait :

Gemariau.com - Dialam semesta ini secara Ajaran Agama Islam Allah menciptakan 2 alam, yaitu alam Gaib(tidak terlihat) dan Alam Zohir(nyata), Alam Nyata dihuni oleh Manusia, Hewan dan makhluk-makhluk yang terlihat lainnya. sedangkan alam gaib dihuni oleh Jin, dan makhluk halus lainnya. Penghuni kedua alam ini, hidup berdampingan, tanpa seharusnya mengganggu karena sudah diatur jalurnya oleh yang maha kuasa Allah SWT. Akan tetapi ada beberapa makhluk gaib yang terkadang menganggu manusia, seperti jin dan makhluk halus lainnya , ini disebabkan wilayahnya mereka terusik oleh anak manusia karena manusia itu sendiri tidak mengetahui keberadaan makhluk tersebut.

Hal inilah yang seharusnya harus kita waspadai, dan kita harus memiliki senjata berbentuk doa ataupun amalan untuk menjaga diri kita agar terhindar dari gangguan makhluk halus tersebut. seperti riwayat yang pernah kita baca tentang saudagar yang tanpa sengaja menginap disuatu rumah kosong yang ternyata sudah di huni Jin Ifrit yang terkenal jahat, dan saudagar tersebut hanya bermodalkan Ayat Kursi untuk mengusir jin tersebut, hingga jin itu terbakar. inilah ayat kursi yang dibaca :

 

Bacaan Latin :

"ALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QAYYUMU. LAA TA’KHUDZUHUU SINATUW WA LAA NAUUM. LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDHI. MAN DZAL LADZII YASFA’U ‘INDAHUU ILLAA BI IDZNIHI. YA’LAMU MAA BAINA AIDIIHIM WA MAA KHALFAHUM. WA LAA YUHITHUUNA BI SYAI-IN MIN ‘ILMIHII ILLAA BI MAASYAA-A. WASI’A KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL ARDHA. WA LAA YA-UDHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL ‘ALIYYUL AZHIIM"

Arti dan terjemahan Ayat Kursi

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS : Al-Baqarah : 255)

Namun terkadang jin pun pandai mengikuti bacaan ayat kursi tersebut, Akan tetapi bagaimana caranya agar dia tidak bisa mengikuti kita saat membaca ayat Kursi tersebut?.

Ini Caranya :

1. Harus membacanya dengan cepat hingga dia (jin) tidak bisa mengikutinya.
2. Pada saat bacaan sampai di WA LAA YA-UDHUU HIFZHUHUMAA... harus di baca 3x dengan khusyuk dengan bayangkan bahwa Allah SWT menjaga apa yang ada dilangit dan di bumi. Dan semua tidak terlepas dari pengawasannya.
3. Dibaca berulang ulang dengan mengharap Ridho ALLAH SWT.

Demikian Semoga bermanfaat bagi kita yang membutuhkannya, Amin....comments powered by Disqus